Łukasz Lipko

Łukasz Lipko ur. w 1978r. zamieszkały w Ostrowie Wlkp. Jest uczestnikiem środowiskowego domu samopomocy przy powiatowym centrum pomocy rodzinie w Ostrowie Wlkp. Cierpi z powodu organicznych zaburzeń zachowania oraz epilepsji. Zdiagnozowano u niego także upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym. Obecnie znajduje się pod stałą opieką psychiatryczną co owocuje poprawą w zakresie przystosowania społecznego oraz kontroli emocji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *